This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our Chính Sách Cookie.
Đặt Ngay
+81 664481000
Đặt Ngay

Phương hướng

Hướng dẫn Bản đồ Around Cityroute Hotel

Chúng tôi đã chuẩn bị một ứng dụng bản đồ hướng dẫn xung quanh khách sạn Cityroute cho điện thoại thông minh!
Bạn có thể kiểm tra nó bằng cách nhấp vào URL dưới đây https://chizukko.com/550/0004/0001/
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
Close