Phương hướng

Hướng dẫn Bản đồ Around Cityroute Hotel

Chúng tôi đã chuẩn bị một ứng dụng bản đồ hướng dẫn xung quanh khách sạn Cityroute cho điện thoại thông minh!
Bạn có thể kiểm tra nó bằng cách nhấp vào URL dưới đây https://chizukko.com/550/0004/0001/

c1-1.png

c2-1.png

c3.png

c4.png

c5.png

c6.png

c7.png

c8.png