Truy cập

Bản đồ hướng dẫn tuyến đường thành phố

Chúng tôi đã chuẩn bị một ứng dụng bản đồ cho điện thoại thông minh thuận tiện cho việc tiếp cận khách sạn và tham quan xung quanh khu vực!
Bạn có thể thấy nó từ liên kết URL sau. Hãy sử dụng nó. https://chizukko.com/550/0004/0001/

c1-1.png

c2-1.png

c3.png

c4.png

c5.png

c6.png

c7.png

c8.png