Thông tin phòng

Giờ nhận phòng: từ 14:00- Giờ trả phòng: trước 11:00

★Thông tin đặt phòng khi có trẻ em★
Trẻ em dưới 12 tuổi sẽ được miễn phí đặt phòng.
( Không bao gồm cung cấp các đồ dụng tiện nghi cho em be )


□ Phòng đơn 1 người lớn + có thể kèm 1 trẻ em
□ Phòng đôi 2 người lớn + có thể kèm 1 trẻ em
□ Phòng 2 giừong 2 người lớn + có thể kèm theo 2 trẻ em
□ Phòng 3 giường 3 người lớn + có thể kèm theo 3 trẻ em
□ Phòng 4 giường 4 người lớn + có thể kèm theo 4 trẻ em